Hur pratar en viking?

Ingen vet hur vikingar pratade. Men det lät förmodligen som isländska.
Lajvare i Gimleby bör minst försöka undvika moderna ord.
Ord som syftar till modern teknik, slang och moderna svärord bör undvikas.

Den ambitöse kan försöka prata lite gammelsvenska.

Den som vill gå all in och ändå försöka sig på lite fornnordiska.
I ord som båt, gård och åka hade vikingen a-ljud. Bat, aka, gard.
Han uttalade ord som moder, skog och sol med å-ljud. Måder, skåg. sål.
Hus, du och så vidare hade o-ljud. Hos, do.
I ord som skära, sjö, stjärna, ljud, djur uttalades varje bokstav.
Ord som gäst, gömma, känna och källa uttalades med hårt g- k-ljud.
Det fanns ett pronomen hin, som betydde den och det finns kvar i nutida språk i uttrycket ”hin håle”, som kommer av ”hin hårde”, den hårde.


Alltså låter det som om du pratar svenska men med isländskt uttal.

Det kommer att låta lite konstigt - passar möjligen till en konstigare roll.

Vad ska du prata om?
Prata om enkla jordnära praktiska saker. Naturen, vädret, odling, mat, djur, utrustning.
Vikingar var mestadels bönder, men ibland sysslade de med handel och strid.

Kalla olika natursaker för han / hon. "Trädet hon står där borta".

Lite gamla ord att slänga sig med:
Arvode (arbete)
Dräng (pojke, ung man, tapper krigare)
Feg (bestämd att dö)
Hemsk (dum, tokig)
Kvick (levande)
Man (även människa som i engelskan)
Mod (sinnestämning som i ”i hastigt mod”. Jämför engelskans mood).
Snäll (god, rask, duktig)
Sot (sjukdom).
Rinker (krigare).
Ordet gala har ett intressant ursprung. Under vikingatiden hade det även betydelsen ”sjunga trollsånger”. Med detta menades en magisk sång, som var en besvärjelse och som framfördes vid sejd, som var magi för att bota eller skada människor eller spå om framtiden. Sejden utövades ofta av kvinnor. Den som framförde en ”galder”, det vill säga en trollsång, gjorde det med skrikande eller gäll röst, som påminde om vissa fåglars sång.

Hur man skaldar som en viking?

1) Hitta gamla ord.
2) Det får inte rimma
3) Använd mycket allitteration (ord börjar på samma bokstav).
4) Mycket omskrivningar (liknelser och alternativa beskrivningar).

Sällan skaldar
Man med menlös tunga
Tanken tryter
Talet stummar
Token sitter tyst och hummar.

En nidvisa, som dock bryter mot regeln att inte rimma - men känns det som "viking", så är det viking.

Ämnen:
Skryt om sig själv, nidvisor om andra, hederspoem som ärar de som förtjänar det, känslor och naturbilder.

Se havets runda rand
som sluter sakta himlens öga
Åter dagen äts av dunkel skugga

Liknelser för: "se hur solen går ner".

Hells hallar kallar man med sargat svärd
Valkyrian mig vallar
Vidare till magert bord
Aldrig mer jag vaktar
Vid hemmets varma härd

Eller säg: "Vid tors hammare, jag blöder, kanske är det slut med mig"
(sagt av en man som inte skadat sig i strid, eftersom då leds man till Valhalla och inte till Hell).