VÄRLDEN

Vad är detta för ett LAJV?
Vikingatid, med inslag av både fornnordisk mytologi och Tolkiens Midgård (såsom alver, orcher).
Även små inslag av magi i form av shamaner, druider och orakel och många artefakter.
Nybörjartolerans och familjevänligt. Boffervapen från 15 års ålder (men under 18 år måste det finnas en vuxen gruppledare).

Lajvets tema blir:
Det blir ett nybyggarlajv med en del revirstrider.
- > Det enkla livet - att leva i skogen, i byn. Umgås, sitta vid en eld, musicera, strosa runt, växla några ord,leka, tävla...
- > Det yrkesverksamma livet - sköta ditt hushåll, bära ved och vatten, göra upp eld, laga mat, utföra hantverk eller din yrkesyssla (det bör uppta minst 4-6 timmar av din dag). I första lajvet mycket fokus på att bygga byn, skapa ett bättre läger.
- > Intrigerande, socialt spel, diplomati, köpa/sälja...
- > Vaktande, rekognosera, anfalla, försvara... Revirstrider, stölder, kidnappningar.

 


Bakgrundshistoria
Kampanjen heter GIMLEBY.
Vi följer denna lilla bys öde och de som flytt undan en katastrof i söder (från den forna byn BALDERSHEIM tänkt att ha legat i norra Europa). Katastrofen är tänkt att vara den sjuåriga Fimbulvinter som inträffade runt 500-talet. Lajvet kan vagt placeras i en tid mellan 700-talet och 1100-talet vilket ger oss frihet att blanda in medeltid. Gimlebyborna bosatte sig i RAGNARIKE på gränsen till NORDMARK. I Nordmark lever magi och mytologi. I norr bortom det finns UTMAKERNA dit ingen går efter mörkrets inbrott.
Allt som benämns i "SÖDER" är platsen vi kommer i från, dit vi inte återvänder (möjligen också ett diskret sätt att säga att det är från OFF-världen).
Ragnarike ligger i närheten av KATTEGATT vilket är det hav man seglar över för att nå MERCIA och EAST ANGLIA och SAXARNAS länder. Dessa saxare har nu skickat en invanderande förtrupp till Ragnarike. Allt utspelas i vikingarnas MIDGÅRD.Människor
Det var märkliga tider. Krigen och svälten och farsoterna i söder fick hela byar att dra norrut. Till Ragnarike och gränsen till Nordmark.
Den gamla världen i söder, var en värld av människor, men här i norr fanns folkslag och väsen människorna trodde var utdöda sedan länge. De gamla sagorna levde upp och fick ny mening. Spåmän och orakel hade bråda tider, folket sökte stöd hos de gamla gudarna.

Ingen vet om orchtrollen alltid funnits där, eller om de också flydde pesten i söder. Överallt där orchtrollen drog fram fällde de träden och brände jorden, och sedan vidare.

En gång måste en stor civilisation funnits här - anlagda dammar, breda stigar, stenrösen, torn och tingplatser vittnade om en forna storhetstid. Men inte ens de vise kunde gissa vad som svept undan de som en gång bodde här i Ragnarike på gränsen till Nordmark.

Människorna valde att stanna till i en dal nedanför en höjd. De kom alla från samma by nere i söder. Men de flesta i forna Baldersheim hade blivit kvar där nere - troligen döda. Organiserade soldater från väster hade svept in i svältens spår och dugligt folk hade fallit för spjut och svärd. Förhoppningsvis kan de inte spåra utvandrarna upp till Ragnarike.
De var bråttom att bygga ett starkt samhälle och hövdingarådet började nitiskt organisera. Land ska med lag byggas, sa de med inflytande. De kallade byn - Gimleby.

Norr om Ragnarike bredde en stor skog ut sig och nybyggarna kallade det för Nordmark, och bortom den berg, men av orchtroll kunde inget ses. Förmodligen var de inte många nog att hota den by människorna nu började bygga.

Det var som sagt märkliga tider. Aldrig hade folkslag levt så nära varandra. Inte mer än en dagsmarsch bort från byn påstods märkliga väsen bo. Men sagornas alver hade ingen sett röken av - om nu alver hade brasor.

Vandrare från väster har setts vid gränserna, och de välkomnas så länge det finns plats i byn. Därefter får de bosätta sig i skogen. En farlig plats där människor gör bäst att gömma sina läger. Och platser där ruiner och uråldriga boplatser lämnat spår efter sig gör människor bäst att hålla sig borta ifrån.

Alver
... vet man inte mycket om. Läs "om alver", om du tänker spela Alv.

Svartblod
... påstås finnas i skogen och sägs vara mycket farliga.
Läs "svartblod" om du tänker spela något av Jotuns söner.

Grundläggande intrig - Gimleby - Den svarta korpens sång- 2017

Byn ser markerna i Ragnarike som tomma och deras att ta för att skapa sitt Gimle i Midgård. De anser sig ha herravälde över alla som är människor och vill snabbt kontrollera alla som lever i bygderna. Rätten att ta ut skatt är självklar. Byn är strikt uppdelad i: slavar - kök / bageri / taverna - hantverkare / handlare / byggare / andra - Jarler, kaptener och råd. Byns största problem är att Saxare landstigit i Kattegatt och ockuperat deras odlingsfält och det kommer inte längre mat därifrån.

De laglösa har lämnat Gimleby då de är djupt missnöjda med både valet av plats för byn samt den kontrollerande stil som rådet har över byborna. De fria vikingarna är fria män som inte vill bli tillsagda att sätta spaden i jorden när det finns nya land att utforska. De laglösa skulle aldrig acceptera att skattas/tullas av Gimleby.
De laglösa vill ha frihet att ströva omkring och kontrollera hela sin kulle, och kanske även stridsfältet. Här kan tull utkrävas och plundring ske, eller andra jobb utföras i samarbete med vem som än för dagen kan gynna dem.

Saxarna har skickats ut från Mercia och East Anglia för att stoppa vikingarna från att bygga fler båtar och segla västerut och plundra. Helt enkelt mota Olle i grind. De har order från sin kung att använda vilka medel som helst. Strid, diplomati, mutor. Saxarna har slagit sig ner på ett fält där Gimlebyborna brukade odla.

Alverna lever i Nordmark och är inte bara djupt oroliga att Jotuns söner har bränt en hel skog - de är på gränsen till arga - och det händer inte ofta. Alverna accepterar inte att orchtrollen har tömt en hel bäck från vatten. De måste stoppas, kanske decimeras så att de inte har kraft att ta sig an sådana projekt igen. Alverna accepterar inte heller att människor expanderar i söder i det de kallar Ragnarike - detta är deras buffetrzon för att skydda sina land.För svartbloden/orcherna (Jotuns söner) upplevs människorna som inkräktare. Orcherna vill bränna skog och starta gruvdrift, nu är detta omöjligt eftersom Gimleby har börjat byggas där. Det var därför orcherna anföll och dödade Gimlebybornas hövdingförra året. Men redan har vissa orcher påtalat att dessa människor innebär nya möjligheter - de kanske vill köpa de metaller orcherna utvinner ur marken, kanske kan människor tas, eller köpas som slavar till gruvorna.

Animisterna har alltid haft norra skogen och kullarna ovan som sina heliga marker. Här lever de av naturen (samlar/jägare) och utför sina riter och sin dyrkan av skogens och djurens själar. De har ett starkt samröre med druider och det sägs vara så att varje druid har i sin resa från lärling till druid fått leva animisternas jordnära liv ett tag. Animisterna accepterar ingen jakt i Norra skogen och är djupt störda när vikingar och Saxare traskar in där.Druider (och även shamaner, völvor, orakel, spåmän, godja) är människor som känner gudarnas vilja och förstår natures krafter på ett helt annat sätt än vanliga människor. Detta innebär att de ofta står över människors käbbel och känner släktskap med andra grupper som t ex animisterna. Druider ser det naturligt att umgås med liknande roller bland Jotuns söner och alver. De ser att alla raser har sin rätt att leva ut sina liv i Midgård och att just alver och orchtroll balanserar varandra, likt naturen som har det som bryter ned och det som bygger upp. När olika grupper har sin tilltro till asar, eller alfheims gudar eller utgårds, så kan druider lätt förhålla sig neutrala, men de ogillar obalans mellan krafterna och strävar ofta efter fredliga lösningar, eller om det är nödvändigt kan de ta till våldsammare metoder.
Druider är inte jämställda med Nifelheims nornor, men de kan närma sig dem och tala med dem utan att ta skada.

Fullmåneritualen
I detta andra år i Nordmark är druidernas främsta uppgift att samla sig och ta kontakt med liknande krafter bland andra raser och starta en tradition
som kan gynna alla raser i Nordmark - en årlig fullmåneritual som ska blidka gudarna och ena folken. En tradition där alla raser möts i fred en gång om året. Det organiseras av druider med hjälp av andliga ledare från alla läger. Under denna natt får ingen hand beröra ett vapen, på det att de ska bli förbannade eller bannlysta. Ritualen utförs på en plats nedanför porten till Nifelheim. Druider / völvan talar om maktbalans och fred. Det brytande och och det byggande. Det brännande och det växande.
Alla raser / grupper får tala och lägga fram sin syn på vad som pågår i Nordmark och Blackevatten specifikt. Sedan offrar varje ras/grupp till sin gud. Orcher till Jötnur. Animister till sina andar. Völva - talar och offrar till Asgårs gudar. Älvorna dansar och Alverna offrar till Frej. Även Nifelheims nornor kan ha en roll att spela på sina villkor.

Språk
Svenska.
Engelska kategoriseras som "västländska". Nästan alla pratar västländska eller nordiska.
(Det finns en tendens att lajvare tappar sin roll när de vill vara hjälpsamma och börjar prata engelska. Bestäm dig innan för om din roll kan västländska eller inte).

Något som också är svårt är att prata ålderdomligt, du måste träna på att INTE använda moderna ord (slang), och inga moderna svärord. Försök tala någon gammalsvenska utan att förställa din röst.

Skriftspråk
Vikingarna skrev aldrig på papper, de ristade in runor i trä eller på stenar. Deras runor var både symboler och bokstäver som kunde forma ord. Du kan läsa mer om runorna här. Enbart vissa roller behärskar det vikingska alfabetet som kallades Futhark. Om din roll kan läsa, så måste du ha en förklaring till varför.
Gimleby har genom kontakt med västländerna lärt sig det latinska alfabetet och även lärt sig skriva på pergament - men detta kan bara byns lärda. Vissa bybor kan läsa behjälpligt, och det finns alltid någon till hands som kan berätta vad det står.1

Tid
Ett år i Nordmark motsvaras av ett verkligt år och världen kan utvecklas mellan de enskilda rollspelstillfällena.
I Gimleby mäter vi tiden efter solens väg över himlen.

04:00 Ottan, Solen i nordöst, uppgång
06:00 Tidig morgon, Solen i öster
08:00 Morgon
09:00 Sen morgon, Solen i sydöst
10:00 Förmiddag
12.00 Middag, Solen i syd
14.00 Eftermiddag
16:00 Eikt
18:00 Afton
20:00 Stundande natt, Solen i väster, orcherna vaknar
21:00 Arla natt, Solen i nordväst, nedgång
22:00 Natt
24:00 Midnatt
02.00 Lidande natt

"Tinget börjar vid mid dag (12.00), det hände när solen stod i väster (ca 19), när solen är tidigt i öster sover de flesta (ca 6-7), jag somnar vid solnedgång (ca 22)". (notera att i Juli går solen upp i Nordost och ner i Nordväst).
Vi ses om en stund betyder att ni ses om 1.5 timmar. Att ses om en ätter, är om tre timmar.
Tidsangivelserna anges i något modifierade ätter. Gimleby kommer att bygga ett solur.