Stridssystem

Alla spelare har i grund 3 KP.

Rustning kan ge 1-3 extra KP.

Det är upp till arrangör att avgöra vad din rustning ger, detta sker vid incheckning.

Riktlinjer:
Armskenor: +0 KP.
Hjälm: +1 KP
Lädertorso/harnesk: +1 KP
Ringbrynja: +2 KP
Plåttorso: +3 KP

Maximalt 6 KP (inkl dina kroppspoäng) (oavsett om du kan räkna ihop mer)

Alla vapen gör 1 KP i skada. (Alla vapen måste godkännas av arr).
Pilar ger 2 KP i skada.

SPELA PÅ SKADA
Markera din skada genom att låta någon form av helare/stridskamrat/eller du själv knyta ett förband runt (huvud, eller ben, eller arm, eller torso). Helare/fältskär har blodiga sådana.
Är du nollad: ligg still i minst två timmar (klaga och gnäll gärna).
Saknar du ett KP så ska du antingen halta eller ha en arm obrukbar.

LÄKNING
Druider/helare kan med drycker och omvårdnad läka 1 KP.
Shamaner/völvor
kan i ritual ge bort sina KP till andra.
Övriga magikunniga
kan om de behärskar trollformeln läka 1-2 KP.

Självläkning:
2 timmar för 1 KP
(Du kan alltså vila dig frisk på 6 timmar efter att varit nollad)

Blir du NOLLAD kan du välja att halta till NIFELHEIM där ditt öde avgörs, och du blir återställd direkt.


Regler vid strid
Blir du av misstag träffad i huvudet av din motspelare ska du inte räkna det som KP förlust.
Det ska vara en tydlig kännbar träff - annars ska du inte räkna den. Om du bara blir snuddad - bry dig inte, säg något som: “Ha! Bara en rispa”. “Din egg är slö”, “Akta mina kläder”.

När du träffas måste du spela på att du får skada. Sluta strid, känn smärta.
Träffas du i en arm, kan du inte hålla ett vapen med den handen mer.
Blir du träffad i ett ben, så haltar du efter det.

Det är inte tillåtet med någon form av fysisk kontakt i strid. Till exempel får du inte trycka dig fram med din sköld. Du får inte heller hoppa in i en sköldmur.

Det enda som ska vidröra din motspelare i en stridsscen är ditt av arr godkända vapen.

Det finns vissa artefakter eller viss magi som i månljus kan få dig att tåla mer, eller som ger mer skada. Bäraren av vapnet kommer att informera dig, på ett lajvigt sätt.

Om du lagt dig ner på ett slagfält kan du inte bara plötsligt resa dig upp och slåss.
Du kan alltså inte låtsas vara skadad.

- Storlek på sköldar:
En sköld får inte skydda både axel och knä samtidigt när personen står upprätt.

- Pilbågars dragstyrka får inte överstiga 26 pund. (Arr avgör om din pilbåge är för stark, en pilbåge godkänns för den skytten som får den godkänd av arr). Vi tillåter glasfiberpilar (eftersom de är säkra och de håller att trampas på) (på tävlingar kanske du kan plocka fram vackrare träpilar).

- Calimacilvapen är OK, men bäraren förväntas ta större ansvar för sitt boffrande.

Endast de som är 15 år eller över får bära vapen och använda vapen.
För yngre deltagare kommer vi anordna boffer under kontrollerade former.

Råd från Krigshjärtakampanjen - Spela upp och spela ned

"Som tidigare nämnts försöker vi inte ha ett så realistiskt system som möjligt, utan ett system som skapar spel. Korta läketider gör att folk vågar bjuda på sig. Att spela upp innebär att när skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest eller vad som nu är lämpligt beroende på typ av skada och hur din karaktär är. Kravla runt, halta, tryck handen mot såret, etcetera. Skapa helt enkelt en snygg scen för de som är runtomkring dig och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig.

Däremot, när skadan är omhändertagen och läketiden inletts bör du istället spela ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett krossår kanske gjorde ont, men det visade sig att gambesonen absorberade det mesta av kraften. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade eller att din bästa vän blev brutalt nerhuggen. Efter striden förvandlas mer eller mindre nerhuggna personer till ansiktslösa soldater. “Vi hade förluster” innebär inte att den, den och den föll, utan det var snarare några namnlösa personer det handlade om. Detta är också något som sjukvårdare och läkare kan använda sig av, att inte nämna namn när de pratar om personer de tagit omhand eller rapporterar antalet skadade".

Mer stridsregler här