GIMLEBY ROLLGENERATOR
Här matchas dina egenskaper och din vilja med en karaktär som passar i Gimlebyvärlden.
Arrangören har skapat ett kartotek av karaktärer (vissa detaljerade andra mer "öppna").
Det finns både hög- och lågstatus. Vissa roller är svåra, många andra är lämpliga för nybörjare.