PORTEN TILL NIFELHEIM- (HEL och VALHALLA och GIMLE)

Nordmark och Ragnarike ligger i Midgård. In till Midgård finns flera vägar från andra världar. Bland annat porten till Nifelheim. Nifelheim är ett dödsrike i den nordiska mytologin. Till Nifelheims port måste alla som nedgjöres (nollas) av vapen bege sig. Antingen gå själva (som odöda), eller hämtas av en Valkyrie (ett kvinnligt krigarväsen).

Om en dödlig närmar sig Nifelheims port så förlorar de alla sina kroppspoäng och nollas när de väl nått fram till Völvan "Tursas moder" som sitter och spinner på livets trådar (en för varje ras och klan i Gimlebyvärlden). Tre nornor finns vid kultplatsen, en för nutiden, en för det som varit och en för framtiden. Fylgja, Hamingja och Vård.
Nornor kan också visa sig som varsel för de som snart ska dö. Vårds symbol är ett ljus. Hamingja förknippas med jarlar och framgångsrika individer. Fylgja kan visa sig i form av ett djur, t e x en hund (denna norna kan ha en hund och besöka midgård ledandes "sig själv" - ett sätt för nornorna att ta sig ut incognito och se vad som händer i Midgård).


Varje sommar vid fullmåne hålls ett midnattsting i en kultplats just nedanför porten till Nifelheim. Alla raser bär fram offer till Völvan "Tursas moder" och till sin egen gud. Ett sätt att vörda både det som bryter och bränner, och det som bygger och växer. Balansen i Midgård. Denna natt råder fred mellan alla raser.

Tre valkyrier bor vid Nifelheims port. Rota, Trud och Hild. Deras uppgift är att bege sig ut och hämta/ledsaga fallna krigare tillbaka till porten till Nifelheim. Hild skiljer sig från de övriga valkyriorna ty hon har förmågan att hela en stupad kämpe direkt på plats.

Väl tillbaka till kultplatsen vid porten får den fallne lägga sig på en upphöjd plattform med eldar runt sig. Där utförs en kort rit runt dem (en galdr). De tre nornorna (tre lägre ödesgudinnorna) utför riten och därefter utfrågas den fallne av Fylga, Hamingja och Vård.

Vem är du som kommer till dödsrikets port? Av vilken ras, vilken klan, vilken boplats är du? Är du redo passera floden slid fylld av svärd och knivar och träda in det kalla mörka Helheim varifrån ingen någonsin återkommit? Är du värdig att komma till Valhall? Vem sände dig hit, vilken kämpe nedgjorde dig? Hur föll du, beskriv kampen? Vilket vapen sårade dig? Var tog huggen?

(Nu förbinder en norna ett av de kraftigare såren. Kanske kan ett ärr skapas (med mastix) i den skadades ansikte, kanske ett brännsår, lämna lite torkat blod).
Kanske ges karaktären här ett "trauma" som de ska bära med sig resten av livet (ett tix (ansikte, arm), haltning, en fobi, en smärta, en oro för något, stamma så snart vapen dras...)

Nornorna deklamerar nu:
Allt liv har ännu inte runnit ur dig - det finns ännu hopp att återvända till Midgård? Vill du återvända till Midgård?
Vad har du hittills uträttat i ditt liv? Vilken framtid har du i Midgård - vad har du kvar att uträtta? Finns det någon som behöver och saknar dig i Midgård? Jag Fylgja ger dig N.N en möjlighet att leva ditt liv ännu en stund. Lev det väl och på ett sådant sätt att det skrivs kväden om dig. Res dig du fallne, greppa ditt vapen och träd ut ur Nifelhems skugga. Gå nu! Innan Tursas moder ångrar sig. Ännu spinner vi på livets tråd för dig.

Nifelheims port är en plats på en höjd. Platsen ska designas så att den inger bävan dag som natt (ljud, ljus, rök, artefakter, svävande ljus, pyroteknik e t c).
Nornorna har alltså en OFF-roll att "respawna" krigare. Ni är konsekvensen av att förlora en strid och nästan dö. Ni ska notera vad de heter och vem som nästan dödade dem. Allt ska till historieböckerna (leverera det till byns historieskrivare).

Behandla alver, orcher, människor olika. Deras olika dödsriken ska kännas lite olika. I teorin är denna plats porten till många överjordiska riken. De som dör i vanära kan skickas till Hel, de som dött i strid till Valhalla, de som är rättrogna skickas till Gimle. De andra raserna kan i sitt efterliv skickas till sina respektive gudars hemvist. Alver till Alvheim, orcher till Utgård - efter att först hotats med Helheim.

Alver är naturväsen och kan komma att besöka nornorna vid Nifelheims port utan att ta skada. Druider / orakel kan också komma att söka kunskap om döden hos er, men gör det inte så lätt för dem. Orcher kan komma till er för att lämna offer till Hel.

Alla varelser i Midgård gör gott i att lämna offer till nornorna/völvorna vid Nifelheim. Detta göres vid kultplatsen just nedandför. Detta ökar väsentligt chanserna att klara sig tillbaka till livet vid framtida livshotande skador. Kanske Hild kan hela redan på platsen där en krigare faller om gåvor getts innan. Nornorna/völvorna uppskatta som offer: varm mat, varma drycker när det är kallt, kalla drycker när det är varmt, torr ved, olja till ljus, facklor och naturligtvis döda varelser av alla de slag. Bifoga ditt namn på en lapp så att de överjordiska klart vet vem som vördar dem.

Ni Nornor, är halvgudar, odöda, ni är varken onda eller goda. Ni kan slås ner men det är svårt - reagera lite på skada och efter 40-50 skarpa träffar fall ihop, men efter 50 hjärtslag kommer kraften tillbaka och ni repar er (och är ganska sura). Ni kan greppa skarpa vapen utan att ta skada. En aggressiv beröring från er tar 1 KP. Om ni väljer det så kan människor, Orchtroll förlora 1 KP för varje 50 hjärtslag de är inom tio steg från er, men bara en person i taget och med lämplig synlig/hörbar tydlig ritual. Alver/Shamaner/Orakel/Druider/Völvor kan stå emot detta om de har den färdigheten.

Ni har ett diskret litet OFF läger vid sidan av kultplatsen så ni har nära till tjänstgöring

Läs om fantasi, andlighet och magiroller i Gimleby