Magisystem i Ragnarike och Nordmark
Alla gillar inte att spela på magi, d v s behöva spela med i magi, därför har vi ett zonsystem. Vill man inte drabbas av magi kan man hålla sig undan.
I Ragnarike, i söder, (inkl stridsfältet) fungerar magi bara i månljus (tiden är satt till efter 21.00).
I norr, i Nordmark/Utmark fungerar magi dygnet runt (dessa platser är nära magikällan).
Dagtid är Ragnarik i söder fritt från magi (möjligen någon potion, eller sword of persuasion).
Religiös ritualmagi fungerar även dagtid och i söder, i Ragnarike.

För att något magiskt ska fungera behöver det för alla närvarande upplevas som övertygande. Det krävs mycket skådespel av dig som spelare och mycket ansträngning av din karaktär. Och det tar tid. Det kan behövas olika ingredienser/situationer.

I Gimlebylajvet finns ritualmagi och vanlig magi. Vanlig magi utgörs bara av:
- Fyra stycken trollformler (helande, smärta, blindhet, chockvåg).
- Olika poitions/magiska drycker
- Ett 20 tal magiska artefakter (Varav endast ca 5 är vapen och dessa fungerar i strid enbart i månljus).

Magikunskaper diskuteras innan med arrangören och tilldelas sedan under spelets gång från magimästare.

Ritualmagi
Magi/ritualer har starkast effekt på de som har samma tro som utföraren har. En ritual kräver att du verkligen går in för det och gör ditt bästa för att det ska bli så inlevelsefullt som möjligt. Din karaktär kommer att bli mycket trött och behöva vila en stund efteråt. Ritualen tar tid.

Olika typer av ritualmagi som fungerar i Ragnarike/Nordmark/Utmark
(den som utsätts måste vara med på det OFF):

- Läka skadade kamrater (De som utsätts för ritualen får sina skador läkta).
Völvan Shamanen ger av sina egna KP.
- Flytta energi/hälsa från en person till en annan (flytta KP)
- Sanning. Få någon att tala sanning (Personen som utsätts för ritualen måste svara sanningsenligt på tre frågor, Ja eller nej)
- Övertalning. Få någon att tycka om dig. Personen blir välvilligt inställd till dig i en timma. Personen tycker allt du säger och gör är mycket bra. Du kan dock inte få personen att skada sig själv.
- Skapa en kämpe som inte känner smärta (Den som utsätts för ritualen kommer de närmsta två timmarna inte att känna smärta, dock kommer individen i fråga ta precis lika mycket skada som annars. Personen tappar alltså lika mycket KP i strid till exempel.)
- Svära en ed. Binda en person till ett löfte. Ju fler som deltar/lyssnar desto starkare ed.
- Lösa en ed.
- Förbannelse - att ge någon otur.
- Voyeurism - att kunna gå in i ett djur och se saker på främmande platser (arr kan ge viss information om vad som finns på olika platser).
- Kommunicera med de döda (Har ingen egentlig effekt bara “extra krydda”) (Möjligen kan arr ge viss information).
- Försöka se in i framtiden (Har ingen egentlig effekt, bara “extra krydda”) (Möjligen kan arr bidra med känd information, t ex hur vädret ska bli i morgon)
- Hedra gudarna (Har ingen egentlig effekt, bara “extra krydda”), kan ge tur för den som gör offret. De som sett offret ges kommer att respektera och vara snar till att hjälpa den som gjort offret.

- Väcka ett onaturligt magiskt väsen (ta kontakt med arrangör om ni vill göra detta)

Magi i Nordmark (fungerar också i Utmarkerna)
Samt även i månljus (efter 21.00) i söder, i Ragnarike (inkl stridsfältet).

För att något magiskt ska fungera behöver det för alla närvarande upplevas som övertygande. Det krävs mycket skådespel av dig som spelare och mycket ansträngning av din karaktär. Vissa roller har magiska förmågor. Olika för olika roller. Viss magi är starkare än annan. Olika roller orkar utför olika mycket magi under en dag.

Följande trollformler finns:

- Blindhet, den utsatte ser inget.
- Smärta, det krampar till i magen på den utsatte som inte heller kan gå.
- Chockvåg, den utsatte stapplar tillbaka några steg/meter, tar ett tag att hämta sig.
- Läkedom, +1-2 KP

- Vardera varar bara i 3-5 sekunder.
- Vardera kan bara användas en gång per himlakropp (måne eller sol) d v s två gånger per dygn.
- Trollformen förutsätter en egentillverkad tingest som kanaliserar kraften. Stav, spira, naturföremål…
- Vardera kostar något - kastaren måste dra sig tillbaka och ligga still/ vila i ensamhet en timma. I princip kostar det KP.
- Vardera trollformel kräver att ett ord "ARCANA!" och några beskrivande ord utropas (på engelska)

Magi har/får den magiker/druid som hittat tillräckligt många magistenar och i en ritual med maximästare lämnat in dessa stenar och vunnit en förmåga av de fyra.

DRUID
- Vind (fungerar som chockvåg)
- Vatten (fungerar som läkedom)
- Eld (rök) (fungerar som smärta)
- Jord/damm (fungerar som blindhet)

Druider “laddar” sin förmåga efter användning genom att söka upp elementet i fråga. En speciellt utvald plats. Elementet måste användas vid kastandet.

NPC magi Arcanasystemet
Ordet “Arcana” används på både Lazarus och morgondagens gryning för att markera magi. För vissa NPC karaktärer kommer det finnas faktiska besvärjelser (spells) som de kan lägga när de verkligen tycker det behövs: Dessa karaktärer kommer att vara mycket, mycket sällsynta och kommer i princip bara att påträffas av dem som verkligen har letat upp dem som en del av deras intriger. Dessa karaktärer kommer aldrig att påverka någon form av maktbalans mellan olika lajvgrupper. Karaktäristik. En trollformel markeras med ett uttalat kraftord, “arcana”, följt av ett uttalat formelord, och avslutas med förstärkande och dramatiska ord. Formler - “Arcana, smärta...”. Exempel: “Arcana, smärta från det djupaste mörker drabbar dig!” NPC spelaren pekar på sitt offer och uttalar orden Arcana smärta. Spelaren får då väldigt ont i några sekunder och tappar ett kroppspoäng. Detta kan en NPC spelare med magi enbart göra ett begränsat antal gånger. - “Arcana, skydd...”. Exempel: “Arcana, skydd från själva gudarna har jag!” NPC spelaren skapar ett X framför sitt ansikte med sina armar och uttalar formeln. Denna karaktär är då skyddad av en magisk barriär runt om kroppen under tiden NPC karaktären håller sina armar framför sig. Detta kan en karaktär dock inte göra länge än ett par minuter. Tillräckligt länge för att hinna berätta något, varna er för något eller förbanna er eller dylikt.