Grundvärderingar

Jämställdhet
Ambitionen är att vara ett hundra procent jämställt lajv både in och off. Det innebär att som lajvare spelar det ingen roll vilket kön du är eller vilken hudfärg du har osv när det kommer till vilken roll du kan spela.
- Valet av vikingatid som lajvvärld är medvetet, då det är en tid då barn ansågs vuxna tidigt och kvinnor tog ledarroller och stridsroller - passar utmärkt för lajv.
- Noll tolerans mot sexism, könsrelaterade svordomar e t c
- Aktivt, men diskret, sträva efter att det blir balans i antalet män/kvinnor i högstatusroller (i förhållande till proportioner som anmält sig).

Det kommer att finnas gråzoner som blir svåra att navigera. Vikingatiden var en tid av "mandom, mod och morske män". Fysiskt mod och våld glorifierades, likväl som dryckenskap. En form av machograbbighet som förhoppningsvis både män och kvinnor kan omfamna med glimten i ögat. Vikingatiden var ett hierarkiskt samhälle. Denna ojämlikhet kan skapa förutsättningar för intriger och spel. Likaså fanns där som i de flesta kulturer en stark tro på sin egen förträfflighet och de egna gudarna - något som vi kan spela på utan att sluta respektera andra kulturer. Kristendom får dock inte förekomma - vi vill tillsammans fokusera på att utforska den nordiska mytologin.

Trygghet
Det är också viktigt att alla känner sig helt trygga på lajvet hela tiden. Vi är tydliga i vår vision med att trygghet och säkerhet för våra deltagare går framför allt annat.
Känner man sig det minsta otrygg så kommer det finnas trygghetsvärdar man kan söka upp och prata med.
Mobbning är något vi har noll tolerans för och något vi kommer att ta tag i om vi märker att det förekommer.
En välkomnande atmosfär. Det är viktigt att alla deltagare känner sig riktigt hjärtligt välkomna i lajvkampanjen. Ingen ska behöva känna sig utanför och ingen ska behöva känna att de inte duger.
- Trygghetsvärdar av båda könen, finns vid offen. Finns där för att lyssna och stötta.
- Trygg OFF-plats där deltagare kan övernatta vid behov. Känns det inte bra - kom till OFFEN.
- Inget alkohol där minderåriga lajvar.
- Inte tillåta minderåriga lajva "ensamma" eller utan äldre pålitlig mentor.
- Inget spel på sexualitet (om det inte arrangerats i förväg OFF).
- Ofredande kommer att anmälas.
- Spelfunktionärer finns IN-lajv.

Regler
Vi kommer att försöka vara så tydliga som möjligt med kampanjens regler och riktlinjer. Alltså vad som förväntas av dig som lajvare. Anledningen till detta är för att det ska uppstå så få missförstånd som möjligt. Skulle det ändå uppstå missförstånd vilket det ju så lätt gör så ber vi er att uppsöka arrangör och få dessa missförstånd utredda så fort som möjligt.
Se regler och riktlinjer för mer info

Säkerhet
Säkerhet är också något vi ser som väldigt viktigt. För att göra det så säkert som möjligt i situationer som till exempel lajvstrid har vi en obligatorisk säkerhetsgenomgång innan lajvet. På denna säkerhetsgenomgång kommer vi gå igenom våra tydliga regler och riktlinjer för hur lajvstrid ska gå till. Detta för att de som är med i en sådan scen inte ska komma till skada.

Miljö
- Vikingatiden var en tid utan plast (och oljeproducerade material), Gimlebylajvet har samma strävan.
- Strävar efter att lösa toalettfrågan med enbart torrdass
- Alltid servera veganalternativ
- Sträva efter att köpa närproducerade ekologiska ingredienser till Tavernan
- Underlätta för samåkning mellan deltagare.
- Upphämtning vid närmaste allmänna kommunikationsmedel.

Gimlebylajvet strävar efter maximal immersion. Det betyder att vår gemensamma fantasivärld skall kännas så verkligt som möjligt. Det avgörs naturligtvis av kvaliteten på dekor, rekvisita och deltagarnas sammanlagda kompetens. För att tilltala nya grupper som inte är så lajvvana och undvika svåra spelsituationer som kräver för mycket uppspel så kan du inte låtsas vara bra på något och förvänta dig att alla andra spelar upp dig. Men kan du lura i oss att du är eller kan något så är vi villiga att acceptera det om du spelar bra - men var redo att bli ifrågasatt. Vidare begränsar speldesignen alltför fantasifulla uttryck som kräver för mycket "uppspel" för att fungera. Många verkliga sysslor ska utföras i Gimlebyvärlden och det ska förhoppningsvis finnas chans att lära sig av andra och utvecklas - som en levande workshop.