Anmälan Öppnar 1:a april :-)

Testa gärna rollgeneratorn

Eller: skicka ett mail till Info(@)gimleby.se och ange:
Rollnamn - ev. Gruppnamn - Gruppledare - Boplats - Roll: Ras + (Titel/yrke/syssla/uppgift) - Beskriv din roll-karaktär kort - Var i Sverige bor du (närmsta större stad) - Ditt mobilnummer - Ditt personnummer (behövs för SVEROKanslutning) - Mobilnummer till närmast anhörig (målsman, om du är under 18 år) - E-post till målsman om du är under 18 år - Kommer du vilja köpa mat med kött, fisk eller ägg i under lajvet? Ja eller nej.

Följ med på:
Kontakt: Info(@)gimleby.se

Kostnad

0-6 år: 100 kr (målsmans sällskap)
7-12 år: 250 kr (målsmans sällskap)
13-15 år: 300 kr. Målsmans sällskap. Får bara delta i ledarledd specialgrupp.
16-17 år: 350 kr
18-19: 400 kr
20+ 450 kr

Arbestslös (intyg) / studerande (CSNkort): 350 kr

Erfarna fattiga spelare som antas som NPC/funktionär: 0:-
(och möjlighet att få mat, sovplats).

Mat 250 kr (enkel mat) (3.5 dygn)

Sovyta i tält 250 kr (4 dygn)

Hyra kläder och vapen ca 300 kr (4 dygn)
Sovsäck och vandringskängor behöver du ta med dig.

Pay & Play (allt inkluderat): 1600 kr
12-15 år allt inkluderat i ledarleddgrupp: 1600 kr

Vad du får för avgiften:
- Vattenstationer (5 st)
- Dricksvatten på OFFEN
- 4 IN-dass, 3 OFF dass
- Gratis ved där det finns.
- Arr byggnader/tak att använda
- 2-4 kök att “handla från”.
- En aktiv handelsbod.
- Gruppintrig och möjligen ett “mål” för de karaktärer som deltar i intrig.
- NPC´s som berikar din upplevelse.
- Quests och uppdrag om du söker dom.
- Spelledare som stöttar nybörjare (och därmed gör det bättre för de erfarna).
- Två A4 papper vid ankomst som summerar regler/historia och grupprelationer.

- Du får inlajvmynt:
Har du betalt för mat får du = 2 guld, 11 silver, 20 copper (vilket motsvarar 330 SEK). Dessa måste du använda för att betala för den mat du redan betalat med OFF pengar.

Har du egen mat får du (om du är 12 år+) = 6 silver och 20 koppar, vilket motsvarar 80 kr, d v s lajvet är egentligen 80 kr billigare. Med dessa INlajvmynt kan du handla: dricka, godis, frukt och betala skatt.

PRAKTISKT - MAT
Mat serveras:
- För Saxons i Saxon camp
- För Vikingar i Viking field camp (skogsvikingarna)
- Alla kan gå och äta i Gimleby tavernan. Enligt fredsuppgörelser är detta neutral mark.
- Ensamma värdshuset - oklart... kan komma att tas över av skogsalver.

Specialmat hittas (kan önskas) i Gimlebytavernan.
Generellt serveras mycket lite kött.
Varje måltid kostar 3-4 silver och är mycket enkel.
(Kan även köpas för svensksilver/guldmynt 30-40 kr)

Plusgiro: 1264594-1 (vi använder konto hos en systerförening som heter fridykning.se)
(ange ditt namn i inbetalningen!)

Jag har läst reglerna och det praktiska.
Jag godkänner att dessa data lagras hos arrangören.
Att mitt namn och min roll listas på hemsidan.
Jag kommer aldrig lämna en eld utan uppsikt.
Jag kommer att städa min lägerplats och lämna platsen först efter att lägerkontrollant inspekterat.
Jag kommer att bära deltagararmbandet dygnet runt.
Jag deltar på egen risk och ansvarar själv för mina ägodelar.
Jag respekterar andras OFF-ägodelar.
Jag kommer att “ge spel” och respektera andras privata integritet.
Jag kommer aldrig spela på sexualitet.
Arr kan beslagta mina vapen (återfås i slutet av arrangemanget).
Arr får avvisa mig från arrangemanget om jag inte följer reglerna.
Jag kommer inte använda synliga moderna material eller saker.

Calimacilvapen är OK, men bäraren förväntas ta större ansvar för sitt boffrande.
Endast de som är 15 år eller över får bära vapen och använda vapen.
För yngre deltagare kommer vi anordna boffer under kontrollerade former.

Grundläggande (alla måste läsa allt)
Medel (för de mer ambitiösa)
Avancerad (ledare, funktionärer, specialroller, högstatusroller)

Incheckning (Onsdag) (ni kan även anlända på tisdagen).

Öppen: knappt två dygn innan spelstart.
Vid incheckning sker:
- Eventuell reglering av betalning
- Sista diskussion om intrig
- Inlajv pengar distribueras (möjligen sker det INlajv)
- Vapenkontroll
- Summan av ens kroppspoäng (folkslag+rustning) meddelas.
- Frågor besvaras, problem löses.

Incheckningen (OFFEN) är också platsen där det under lajvet finns en trygghetsvärd av vardera kön
och en sovplats för den som plötsligt behöver det.

TISDAG 24e Juli 2018
12.00 Öppet för grupper som vill reka
Byggande, tältresande

ONSDAG 25e Juli
Incheckning
14.00-19.00
Bofferinstruktion för nybörjarna.
Lajvagerande - instruktion - att ge spel.
11.00 och 18.00 Hämtning vid busshållplats(en avgift kommer att tas)
20.00 Huvudsakligt OBLIGATORISKT möte i Värdshuset (kom gärna i din karaktär)
1) Information från Arr, därefter...
2) Mat + De som vill presentera sig kort (sin karaktär: namn/yrke)
(De som vill hålla på mystiken, eller göra detta enbart inför sin ras... gör detta enbart inför sina medspelare, vi andra ser det som ett gästabud, med tillresta främlingar)

LÖRDAG 28 juli
23.00 lajvet slutar (när klockan ljuder)