Gimleby
Nästa lajv: 25-28 Juli, 2018 (10 mil Norr om Göteborg)

Denna värld erbjuder spännande politiska intriger, häftigt ritualspel, kulturkrockar, mysigt byspel, hjärtskärande relationsdraman, episka strider. Vi vill ha ett lajv med mycket nordisk känsla: Jarl, nornor, völvor, bärsärkar, sagor om Ragnarök och känslan av mystik och mytologi.

I vår lajvvärld finns det också ett utrymme för det övernaturliga och lite "fantasy" så som det ser ut i "Sagan om ringen".

Det är en "low fantasy" vikinga/medeltida kampanj.

Vår ambitionsnivå är hög men vi är samtidigt ett mycket nybörjarvänligt lajv. För att nå till vår höga ambitionsnivå behöver vi hjälp ifrån alla våra deltagare. Vår plan är att vara så lyhörda som möjligt för önskemål och idéer ifrån våra deltagare samtidigt som vi håller fast vid grundvisionen.

Grundintrigen kommer kretsa kring tre grupper. Främst en konflikt mellan vikingagrupper och två Saxiska härar som har kommit till Kattegatt för att stoppa de vildsinta vikingarna från att bygga fler skepp så att de inte kan segla till Mercia och East Anglia.
Vi planerar för en grupp skogsalver som befolkar de trädhus/plattformar vi byggt.

Nyheter - Gimlebys facebooksida -

Grundläggande (alla måste läsa allt)
Medel (för de mer ambitiösa)
Avancerad (ledare, funktionärer, specialroller, högstatusroller)


Kartan beskriver exakt spelområdet och angänsande strövområden. De tre markeringarna beskriver placeringen av de tre större grupperingarna.

* En tydlig vision och tydliga riktlinjer för vad som förväntas av deltagarna.

* Stridszoner med anpassade regler för att tillåta mycket, bra och säker strid och för att de som inte vill vara med i strider ska slippa påverkas av strid.

* Ett system med NPC:er (non player characters) som förhöjer upplevelsen för att deltagare. (Möjligheten att lajva NPC en stund om man vill)

* Ledare finns för alla nybörjargrupper (och nybörjare kan sova OFF).

* Deltagare ifrån många olika länder i Europa via ett EU-projekt vilket ger oss svenskar en chans att dela med oss av vår lajvkultur och lära känna européer ifrån många olika länder. Engelska blir ett talat språk i Vikingavärlden. Dessa förbereds genom olika workshops dagarna innan.

*En bra OFF camping 100 meter bort. Det är lätt och smidigt att gå off när man vill under lajvet.

* Många strategiska platser (torn/tält som ägs av arrangörerna) som kan tas över och inte behöver lämnas tillbaka till någon grupp i spelet.

* Lajvbyggnader som får stå kvar (sju stycken är redan byggda) på ca 5 hektar. Hela skogen ca 30 hektar.

* En välkomnade och inkluderande lajvatmosfär.

* Möjlighet att förboka både mat och hyra av utrustning om man så önskar.

* Möjlighet att hyra plats i tält om man så önskar.